118,4727

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Adžić - 202383/2015

Dana 16.01.2018. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Adžić, broj indeksa 202383/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Java veb aplikacije za kupovinu elektronskih uređaja".


Članovi komisije:

  • prof. dr Mladen Veinović, predsednik komisije
  • prof. dr Aleksandar Jevremović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018