118,4727

Odbrana diplomskog rada - Veljko Đurđević - 220014/2013

Dana 11.01.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Veljko Đurđević, broj indeksa 220014/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dodatni zahtevi od strane kupaca u odnosu na zahteve QMS u industriji nafte i gasa".


Članovi komisije:

  • prof. dr Dragan Cvetković, predsednik komisije
  • prof. dr Predrag Popović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018