119,4149

Odbrana diplomskog rada - Zoran Stanišić - 220131/2009

Dana 09.12.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Zoran Stanišić , broj indeksa 220131/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategijski menaxment u kreativnim industrijama".


Članovi komisije:

  • prof.dr Radmila Živković, predsednik komisije
  • prof. dr Jelena Stanković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2017