118,4727

Odbrana diplomskog rada - Marko Ralević - 200797/2011

Dana 07.11.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Marko Ralević, broj indeksa 200797/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Planiranje projekta međunarodnog likovnog takmičenja u Beogradu "Plein Air 2018"".


Članovi komisije:

  • prof. dr Dragan Cvetković, predsednik komisije
  • doc. dr Goran Avlijaš, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018