118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Nikolić - 2015201986

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Nikolić, broj indeksa 2015201986, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena "Radio mobile" softvera za planiranje radio mreže".


Članovi komisije:

  • doc. dr Marko Tanasković, predsednik komisije
  • doc. dr Marina Marjanović Jakovljević, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018