118,4727

Odbrana diplomskog rada - Nikola Živanović - 200592/2012

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nikola Živanović, broj indeksa 200592/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "3D-štampači".


Članovi komisije:

  • prof. dr Vladislav Miškovic, predsednik komisije
  • prof. dr Dragan Cvetković, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018