118,4727

Odbrana diplomskog rada - Uroš Rašić - 200646/2013

Dana 08.11.2017. u 16:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Uroš Rašić, broj indeksa 200646/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razlika između standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:2015".


Članovi komisije:

  • prof. dr Dragan Cvetković, predsednik komisije
  • prof. dr Predrag Popović, mentor

Odbrana je javnog karaktera.

Univerzitet Singidunum © 2018