118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Adžić - 202383/2015

Dana 16.01.2018. u 09:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Aleksandar Adžić, broj indeksa 202383/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Java veb aplikacije za kupovinu elektronskih uređaja".

Odbrana diplomskog rada - Veljko Đurđević - 220014/2013

Dana 11.01.2018. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Veljko Đurđević, broj indeksa 220014/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Dodatni zahtevi od strane kupaca u odnosu na zahteve QMS u industriji nafte i gasa".

Univerzitet Singidunum © 2018