118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Aleksandar Vučković - 201684/2013

Dana 27.09.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Aleksandar Vučković, broj indeksa 201684/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Organizacija specijalnog događaja na primeru "Jump Abroad" projekta".

Odbrana diplomskog rada - Milorad Sekulović - 201905/2014

Dana 27.09.2017. u 10:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Milorad Sekulović, broj indeksa 201905/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "IOT - evidencija prisustva WIFI-ja".

Odbrana diplomskog rada - Darko Pantić - 202312/2015

Dana 27.09.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Darko Pantić, broj indeksa 202312/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremeni pristup upravljanju vremenom na projektu".

Odbrana diplomskog rada - Bjanka Preljević - 218/2007

Dana 27.09.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Bjanka Preljević, broj indeksa 218/2007, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji".

Univerzitet Singidunum © 2018