118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Stevo Jovičić - 220033/2013

Dana 14.07.2017. u 09:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Stevo Jovičić, broj indeksa 220033/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Unapređenje standarda menadžmenta životne i radne sredine".

Odbrana diplomskog rada - Tina Ćosić - 220035/2012

Dana 14.07.2017. u 09:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tina Ćosić, broj indeksa 220035/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "3D štampači".

Odbrana diplomskog rada - Andrej Radončić - 200857/2013

Dana 07.07.2017. u 13:00, u prostoriji S15, na I spratu, Danijelova 32, student Andrej Radončić, broj indeksa 200857/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Budućnost Tactile interneta i njegovi zahtevi".

Univerzitet Singidunum © 2018