118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Tanja Ilić - 201858/2015

Dana 09.02.2017. u 14:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Tanja Ilić, broj indeksa 201858/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "GPS sistemi".

Univerzitet Singidunum © 2018