118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Jovan Trajković - 202911/2015

Dana 29.12.2017. u 10:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Trajković, broj indeksa 202911/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Digitalni televizijski sistemi".

Odbrana diplomskog rada - Maja Žarković - 200992/2013

Dana 29.12.2017. u 17:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Maja Žarković, broj indeksa 200992/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Kreiranje obuke za razvoj zaposlenih na temu komunacionih veština".

Odbrana diplomskog rada - Luka Butulija - 203346/2016

Dana 13.12.2017. u 16:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Luka Butulija, broj indeksa 203346/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sistem automatizacije električnih potrošača u domaćinstvima".

Odbrana diplomskog rada - Zoran Stanišić - 220131/2009

Dana 09.12.2017. u 12:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Zoran Stanišić , broj indeksa 220131/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Strategijski menaxment u kreativnim industrijama".

Univerzitet Singidunum © 2018