118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Izabela Đorđević - 203160/201

Dana 07.11.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Izabela Đorđević, broj indeksa 203160/201, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Novine u standardu SRPS ISO 9001:2015 uz osvrt na rizik".

Odbrana diplomskog rada - Marko Ralević - 200797/2011

Dana 07.11.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Marko Ralević, broj indeksa 200797/2011, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Planiranje projekta međunarodnog likovnog takmičenja u Beogradu "Plein Air 2018"".

Odbrana diplomskog rada - Uroš Rašić - 200646/2013

Dana 08.11.2017. u 16:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Uroš Rašić, broj indeksa 200646/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razlika između standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 14001:2015".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Nikolić - 2015201986

Dana 07.11.2017. u 14:00, u prostoriji S18, na I spratu, Danijelova 32, student Nikola Nikolić, broj indeksa 2015201986, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena "Radio mobile" softvera za planiranje radio mreže".

Odbrana diplomskog rada - Vadym Sadkovskyy - 230012/2014

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Vadym Sadkovskyy, broj indeksa 230012/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Intermodal River Transport of Serbia".

Odbrana diplomskog rada - Nikola Živanović - 200592/2012

Dana 06.11.2017. u 17:00, u prostoriji 018, u prizemlju, Kumodraška 261, student Nikola Živanović, broj indeksa 200592/2012, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "3D-štampači".

Univerzitet Singidunum © 2018