118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Sara Savić - 203572/2016

Dana 27.10.2017. u 14:30, u prostoriji S31, na III spratu, Danijelova 32, studentkinja Sara Savić, broj indeksa 203572/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Java veb aplikacije za online rezervacije stambenih objekata".

Odbrana diplomskog rada - Milan Kokić - 202907/2015

Dana 13.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Milan Kokić, broj indeksa 202907/2015, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Android aplikacija za virtuelnu realnost".

Odbrana diplomskog rada - Jovan Toljagić - 200389/2013

Dana 13.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Jovan Toljagić, broj indeksa 200389/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Sistem za praćenje kvaliteta vazduha".

Odbrana diplomskog rada - Saša Stojanović - 220219/2013

Dana 13.10.2017. u 13:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, student Saša Stojanović, broj indeksa 220219/2013, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Korisničko iskustvo u internet stvarima (IoT)".

Odbrana diplomskog rada - Milena Stanojević - 202827/2016

Dana 11.10.2017. u 14:00, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milena Stanojević, broj indeksa 202827/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Razvoj Java veb aplikacije za za online kupovinu proizvoda".

Odbrana diplomskog rada - Ljiljana Bijelić - 202229/2014

Dana 03.10.2017. u 17:30, u prostoriji S17, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Ljiljana Bijelić, broj indeksa 202229/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Socijalni inženjering".

Univerzitet Singidunum © 2018