118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Mihajlo Mraković - 220043/2014

Dana 30.01.2017. u 11:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Mihajlo Mraković, broj indeksa 220043/2014, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Savremeni koncept upravljanja projektom".

Univerzitet Singidunum © 2018