118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Milica Zorić - 201123/2009

Dana 20.01.2016. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Zorić, broj indeksa 201123/2009, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena elektronskog poslovanja u procesu snabdevanja".

Odbrana diplomskog rada - Damir Džaferi - 200451/2010

Dana 20.01.2016. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Damir Džaferi, broj indeksa 200451/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje logistikom proizvodnje sa studijom slučaja preduzeća "Insa" a.d.Zemun".

Odbrana diplomskog rada - Dejan Bulj - 260242/2010

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, student Dejan Bulj, broj indeksa 260242/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Integrisani menadžment sistemi - studija slučaja "Norma Group" Jugoistočna Evropa".

Odbrana diplomskog rada - Tijana Lalović - 220013/2010

Dana 20.01.2016. u 13:00, u prostoriji 001, u prizemlju, Kumodraška 261, studentkinja Tijana Lalović, broj indeksa 220013/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Menadžment sistema kvaliteta na građevinskim projektima - studija slučaja "Procesi nadzora"".

Odbrana diplomskog rada - Vlada Pešić - 2180/2008

Dana 18.01.2016. u 10:00, u prostoriji 112, na I spratu, Kumodraška 261, student Vlada Pešić, broj indeksa 2180/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Upravljanje čvrstim komunalnim otpadom - reciklaža PET ambalaže".

Univerzitet Singidunum © 2018