118,4727

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Vuk Nikolić - III-2633/2008

Dana 15.01.2015. u 13:30, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, student Vuk Nikolić, broj indeksa III-2633/2008, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Multimedijalna prezentacija umetnosti Nikolić Vuka".

Odbrana diplomskog rada - Milica Gardić - 200110/2010

Dana 13.01.2015. u 12:00, u prostoriji S16, na I spratu, Danijelova 32, studentkinja Milica Gardić, broj indeksa 200110/2010, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Stara Srpska rakija".

Univerzitet Singidunum © 2018