119,3137

Raspored kolokvijuma

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2017/2018.

Elektrotehnika i računarstvo - I kolokvijum - preuzmi

Softversko i informaciono inženjerstvo - I kolokvijum - preuzmi

Inženjerski menadžment - I kolokvijum - preuzmi

Software and Data Engineering - I kolokvijum - preuzmi

 

NAPOMENA:

Raspored za studente koji su dostavili potrebnu dokumentaciju o zaposlenju:

Elektrotehnika i računarstvo - I kolokvijum - preuzmi

Softversko i informaciono inženjerstvo - I kolokvijum - preuzmi

Univerzitet Singidunum © 2017