119,4149

Inženjerski menadžment

Inženjerski menadžment predstavlja specijalizovani oblik inženjeringa i upravljanja koji se bavi primenom inženjerskih principa u proizvodnoj i poslovnoj praksi.

Program je osmišljen sa ciljem da se kod studenata razvijaju kreativne sposobnosti, kritičko mišljenje, sposobnost za timski rad i da studenti ovladaju specifičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije. Cilj je i obrazovanje stručnjaka sa znanjima iz osnovnih inženjerskih i menadžerskih disciplina, kao i specifičnih veština iz transfera tehnologija, primene tehnologija i upravljanja procesima u različitim oblastima proizvodnih, uslužnih i javnih delatnosti. Primenom savremenih informacionih tehnologija i mobilnih komunikacija stiču se ekspertska znanja i praktične sposobnosti za razumevanje ekonomskih i društvenih zakonitosti koje vladaju u odnosima na tržištu i među preduzećima i kompanijama.

 Savremeni stručnjak u oblasti inženjerskog menadžmenta nije samo ekspert u određenoj stručnoj oblasti. On mora biti kompletna ličnost - obrazovana, komunikativna, kreativna i mudra, kako u svakodnevnom, tako i u strateškom poslovnom odlučivanju. Zadatak takve ličnosti nije samo da obavlja posao za koji se edukovala, već i da kontinuirano motiviše svoje saradnike da uče, da se menjaju, unapređuju svoja znanja, u cilju ostvarivanja vrhunskih poslovnih rezultata.

U tom smislu, ključni aspekt nastave čini upotreba savremenih softverskih alata i sertifikata iz oblasti upravljanja kvalitetomu nastavi, koja studentima omogućava da, kroz analize praktičnih problema, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju poslovnih i inženjerskih problema u svojim budućim preduzećima i kompanijama. Kontinuirani rad na sticanju stručnih poslovnih veština (hard skills) i personalnih poslovnih veština (soft skills) studenata, kao i sticanje veština u oblasti promocije, komunikacija, pregovaranja, timskog rada, liderstva i inženjerstva, čine da budući stručnjaci, koji će se baviti menadžmentom u inženjerstvu, steknu širinu, ali i fokusiranost na poslovne probleme koji im se nameću. Po diplomiranju, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani inženjer menadžmenta.

Diplomirani inženjeri menadžmenta studijskog programa Inženjerski menadžment, kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove kao projektanti, operatori, auditori, asistenti i stručnjaci, a sa nekoliko godina iskustva i kao rukovodioci ili menadžeri prvog nivoa, da bi sticanjem višegodišnjeg radnog iskustva i polaganjem za međunarodne sertifikate, kao inženjeri menadžmenta mogli da rade i na višim menadžerskim poslovima, uključujući i najviše menadžerske poslove. Neke od oblasti u kojima mogu da rade su sistemi  kvaliteta, sistemi za zaštitu životne sredine, sistemi bezbednosti na radu, integrisani menadžment sistemi, sistemi za bezbednost informacija, sistemi u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje, upravljanje nastavnim sredstvima i laboratorijskom opremom, poslovi u  sertifikacionim, inspekcijskim i kontrolnim telima iz oblasti kvaliteta proizvoda, proizvodnje, nadzora tržišta, menadžment sistema i kadrova, upravljanje projektima, projektovanje proizvoda, pakovanja i ambalaže, upravljanje proizvodnim procesima, upravljanje složenim sistemima proizvodnje, uključujući industrijsku proizvodnju, upravljanje mašinama i opremom za proizvodnju, kao i logističkim sistemima.

 

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

Univerzitet Singidunum © 2017