118,4727

O Tehničkom fakultetu

Dobro došli na sajt Tehničkog fakulteta! Naši studijski programi su osmišljeni u skladu sa potrebama savremenog tržišta i sa ciljem da se budući diplomci obuče za dobro plaćen i atraktivan posao. 

Univerzitet Singidunum © 2018