118,7428

Stručna poseta studenata IBM kompaniji

Studenti Fakulteta za informatiku i računarstvo i Tehničkog fakulteta Univerziteta Singidunum su u pratnji prof. dr Angeline Njeguš, posetili dana 12.06.2017., jednu od najvećih IT kompanija na svetu sa stogodišnjom tradicijom, IBM.
Studentima je dobrodošlicu poželela Dušica Mitrović, IBM HR Delivery Generalist, sa željom da se saradnja između Univerziteta Singidunum i IBM-a nastavi u cilju podrške mladima u njihovim budućim karijerama. Sa istorijom poslovanja, ključnim tehnologijama i savremenim trendovima, koje kroz istoriju utemeljuje IBM, studente je upoznala Ivana Miletić, IBM Benefit Leader and HR specialist.

Poseta IBM-u 2017 - 006 Poseta IBM-u 2017 - 005

Studentima su najdragoceniji bili saveti IBM konsultanta za poslovna rešenja i Hybrid Cloud Europe, Branka Tadića, koji je studentima predočio koji modeli su ključni za određene poslovne probleme. Posebno se istaknuti kognitivno računarstvo, Cloud tehnologije, Big Data i Social modeli.

Poseta IBM-u 2017 - 004 Poseta IBM-u 2017 - 003

Predavanja su zaokružena sa IBM Security rešenjima QRadar i Security Identity Governance and Intelligence (IGI), koja su izložili Ivan Devečerski i Nikola Lazić, konsultanti za bezbednost iz kompanije OmnitechIT Srbije, koja je nastala u saradnji Univerziteta Singidunum i OmnitechIT kompanije iz Italije. Najbolji studenti Fakulteta za informatiku i računarstvo još tokom studija prolaze stručne obuke i usavršavaju svoja znanja i veštine u domenu bezbednosnih servisa i time stiču zvanja konsultanata za bezbednost. Svoja iskustva u implementaciji bezbednosnih rešenja kod poslovnih partnera, Ivan Devečerski i Nikola Lazić su preneli svojim kolegama, koji su na trećoj godini studija.

Poseta IBM-u 2017 - 002 Poseta IBM-u 2017 - 001

Na kraju stručnih predavanja, studenti su imali prilike da obiđu IBM kancelariju, koja je koncipirana po principu otvorenog prostora (open space) i sagledaju poslovnu kulturu rada i poslovanja IBM kompanije u celom svetu. Druženje sa IBM HR menadžerima je nastavljeno na poslednjem, 25-om, spratu poslovne zgrade "Ušće".

Univerzitet Singidunum © 2018