118,7428

Istraživači Singidunuma u poseti Kiparskoj laboratoriji za interakciju

U periodu od 6. do 10. novembra 2017. godine, doktorandi na Univerzitetu Singidunum, Miloš Antonijević i Filip Lukić, su sa profesorima Milanom Milosavljevićem i Aleksandrom Jevremovićem, posetili Kiparsku laboratoriju za interakciju kako bi sa kolegama iz laboratorije zajedno istraživali mogućnosti interfejsa za povezivanje ljudskog mozga i računara (engl. Brain-Computer Interface, BCI).

serbia-visit1

Poseta je ostvarena u okviru COST akcije Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments - AAPELE, a Univerzitet Singidunum i Kiparski univerzitet za tehnologiju (CUT) već duže vreme intenzivno sarađuju u okviru ERASMUS+ programa EU. Za narednu godinu je razmatran boravak jednog master studenta Univerziteta Singidunum u laboratoriji i nastavak rada na započetim projektima.

Univerzitet Singidunum © 2018