118,4727

Digital Bгoadcasting and Bгoadband Technologies / DBBT-MS

Univerzitet Singidunum je jedan od partnera na međunarodnom projektu u okviru Erazmus Plus programa za razvoj kapaciteta u visokom obrazovanju. Naziv projekta je Digital Bгoadcasting and Bгoadband Technologies (Masteг studies) / DBBT-MS", 561688-ЕРР-1-2015-1-ХК-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР, odnosno: Implementacija studijskog programa "Digitalna emitovanja i širokopojasne tehnologije (master studije)".

dbbt.pr.ac.rs

U okviru konferencije Sinteza, imaćemo specijalnu sesiju "Electronic Communications and Digital Broadcasting Systems" u okviru koje će se naći i izlaganje vezano za ovaj projekat.

Univerzitet Singidunum © 2018