118,4727

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.01.2018. do 31.01.2018. godine, iznosi:

118,4727

Univerzitet Singidunum © 2018