118,4727
Zimski semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Arhitektura procesora
Elektrotehnika i računarstvo Baze podataka
Elektrotehnika i računarstvo Multimedija
Elektrotehnika i računarstvo Programiranje korisničkih interfejsa
Elektrotehnika i računarstvo Senzorski sistemi
Elektrotehnika i računarstvo Telekomunikacije
Letnji semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Konkurentno i distribuirano programiranje
Elektrotehnika i računarstvo Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi
Elektrotehnika i računarstvo Razvoj veb aplikacija (Internet tehnologije)
Elektrotehnika i računarstvo Veštačka inteligencija
Strani jezici
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Engleski jezik 3
Univerzitet Singidunum © 2018